Om mig

Erfarenhet

Som psykoterapeut har jag främst arbetat med vuxna personer som lidit av stress och utmattning, oro, ångest, depression, social osäkerhet, dålig självkänsla och självförtroende, relationsproblem.


Som logoped har jag en lång och bred erfarenhet av att arbeta med personer med röst-, tal- och språkrubbningar; inte sällan med en överbyggnad av oro, ångest och depression. Har även under många år varit ansvarig för stamningsmomentet och handlett studenter i kliniskt arbete vid Logopedprogrammet Lunds Universitet.



Utbildning

  • Psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning Lunds Universitet 
  • Gestaltterapeutisk utbildning i Hellerup Danmark 
  • Intensiv Stamningsterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Magisterexamen i logopedi Lunds Universitet 
  • Logopedprogrammet Lunds Universitet 
  • Civilekonom Handelshögskolan i Göteborg 

Copyright © All Rights Reserved